Arbeidsongeval

 

 

Een arbeidsongeval is een veel voorkomende vorm van ongelukken waarbij letselschade kan ontstaan. Het is vaak een type ongeval met een extra dynamiek, omdat de aansprakelijk te stellen partij vaak de werkgever is. Het is daarom belangrijk om de verschillende belangen bij het aansprakelijk stellen steeds goed af te wegen. U staat er daarbij niet alleen voor. U kunt ervoor kiezen om een letselschadeadvocaat in te schakelen om u van advies te voorzien over uw rechten en plichten.

 

Wat is een bedrijfsongeval? 

 

Het begrip bedrijfsongeval is eigenlijk een heel ruim begrip. Wanneer arbeidskracht schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor een bedrijf, dan kun je in spreken van een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval. Het is zelfs soms nog ruimer. Ook ongelukken tijdens de pauze, tijdens bedrijfsuitjes en tijdens woon-werkverkeer kunnen bedrijfsongevallen zijn waarvoor de werkgever aansprakelijk is.

 

Welke personen kunnen een bedrijfsongeval overkomen?

 

Het begrip arbeidskracht is ook heel ruim. Vaak gaat het natuurlijk om een werknemer die in dienst van zijn werkgever een ongeluk overkomt. Dat hoeft echter lang niet altijd. Ook de volgende typen arbeidskrachten kunnen schade claimen na een bedrijfsongeval:

 

·         Een uitzendkracht;

·         Een ZZP’er of andere soort zelfstandige;

·         Een stagiair;

·         Een vrijwilliger;

·         Een werknemer van een (onder)aannemer die werk verricht voor een andere aannemer;

 

Welke partijen kun je aansprakelijk stellen na een ongeval?

 

Vaak gaat het om een werkgever van de werknemer. Er kunnen echter meer partijen aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld een uitzendkracht heeft na een bedrijfsongeluk de keuze om zowel de het uitzendbureau (de formeel werkgever) aansprakelijk te stellen als het bedrijf waaraan hij is uitgeleend (de materieel werkgever). Ook kan het zo zijn – bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval in de bouw – dat een hoofdaannemer aansprakelijk is als een werknemer van een onderaannemer gewond raakt bij een ongeluk tijdens werktijd.

 

Het is dus soms zelfs zo dat een werknemer niet eens zijn eigen werkgever aansprakelijk hoeft te stellen na een bedrijfsongeval. Soms kan een werknemer er ook voor kiezen om een andere partij aansprakelijk te stellen om de schade vergoed te krijgen. Dat moet steeds wel heel precies bekeken worden. Daarom is het goed om bij uw letselschade de hulp in te roepen van een letselschadeadvocaat. Een letselschadeadvocaat kan u de mogelijkheden na een arbeidsongeluk precies uitleggen.

 

Wanneer is een werkgever aansprakelijk?

 

Schenden zorgplicht

 

Een werkgever is niet altijd aansprakelijk. Op een werkgever – en ook op andere partijen die mensen voor zich laten werken – rust een verstrekkende zorgplicht. Een werkgever moet ervoor zorgen dat de plaatsen, materialen, machines en gereedschappen waar(mee) een werknemer werkt veilig zijn. Ook moet de werkgever een werknemer goed opleiden en instructies geven. Daarnaast moet een werkgever toezicht houden op de werknemer.

 

De werkgever moet na een bedrijfsongeval aantonen dat hij deze zorgplicht nagekomen is. Kan de werkgever dat niet bewijzen? Dan is hij in principe aansprakelijk.

 

Aansprakelijkheid bij eigen schuld

 

Heeft u eigen schuld aan een bedrijfsongeval? Ook dan is de werkgever in principe aansprakelijk. Een werkgever is pas niet aansprakelijk als een werknemer bijvoorbeeld met opzet of bewuste roekeloosheid letsel oploopt. Dat is natuurlijk bijna nooit het geval. Kan een werkgever opzet of bewuste roekeloosheid niet aantonen? Dan is de werkgever in principe aansprakelijk voor de schadeclaim van de werknemer.

 

Andere situaties

 

Er zijn nog meer situaties waarin letselschade verhalen na een bedrijfsongeval mogelijk is. U kunt dan denken aan ongevallen tijdens het deelnemen aan het verkeer tijdens werktijd. Daarnaast hebben werkgevers soms een uitgebreide verzekering afgesloten die de schadevergoeding vanwege de letselschade vergoedt, ongeacht of de werkgever aansprakelijk is.

 

Wat moet een werknemer bewijzen na een bedrijfsongeval?

 

In de meeste gevallen hoeft een werknemer alleen maar te bewijzen dat hij (letsel)schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit is vaak vrij eenvoudig en op verschillende manieren te regelen. Denk aan de volgende manieren:

 

·         Heeft de werkgever het ongeluk gemeld bij de Arbeidsinspectie/Inspectie SZW? In principe doet de Inspectie SZW dan onderzoek naar het ongeval, de omstandigheden en het handelen bij een bedrijfsongeval. Dat onderzoek en rapport kunt u gebruiken als bewijs. Heeft een werkgever het ongeluk onterecht niet bij de Arbeidsinspectie gemeld? Soms is het goed dat de werknemer het ongeluk dan zelf meldt bij de Inspectie SZW.

·         Zijn er getuigen? Zij kunnen misschien verklaren dat u een bedrijfsongeval gehad hebt. Uw letselschade advocaat kan de getuigen bijvoorbeeld om een verklaring vragen.

·         Is er bij de werkgever melding gedaan van het ongeval? Vaak stellen werkgevers daarna een onderzoek in en een ongevallenrapport op waarmee het ongeluk ook kan worden bewezen.

·         Bent u met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege uw letsel? Of bent u naar de spoedeisende hulp of de dokterswacht gebracht na een ongeval? Ook aan de hand van die medische informatie kan het bedrijfsongeval vaak aangetoond worden.

 

De bewijspositie van een werknemer is dus gunstig, maar het is soms wel belangrijk om het bewijs veilig te stellen. Win daarom tijdig advies in bij een letselschade advocaat.

 

Hoe zit het met de kosten van een letselschade advocaat bij een bedrijfsongeval?

 

Een werkgever is dus vaak aansprakelijk na een bedrijfsongeval. Naast uw schadevergoeding moet de aansprakelijke werkgever en zijn aansprakelijke verzekeraar dan de kosten voor de juridische bijstand betalen. Uw letselschadeadvocaat kan zijn kosten dan in rekening brengen bij de aansprakelijke werkgever en zijn verzekering. Voor u is het inschakelen van een letselschade advocaat, letselschade specialist of expert dan gratis. Zo heeft u dus vaak recht op gratis hulp bij het claimen van uw letselschade. In een persoonlijk gesprek bespreken we precies wat in uw letselschadezaak de mogelijkheden zijn.

 

Heeft u vragen over het verhalen van uw schadevergoeding?

 

Heeft u vragen over uw schadezaak? Wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met Keuning letselschade Advocaten. U kunt ons bereiken op 058-2131555 en info@keuningadvocaten.nl.

 

Keuning Letselschade Advocaten is gevestigd in Leeuwarden. Van daaruit werken we met name in Friesland, Groningen en Drenthe.

Maak een afspraak