Nationaal Keurmerk Letselschade

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een keurmerk dat in het leven is geroepen door De Letselschade Raad. Het doel van dit keurmerk is dat er één lijst met in de letselschade betrokken professionals ontstaat, die aan bepaalde basiseisen van professionaliteit voldoen. De bedoeling daarvan is dat letselschadeslachtoffers beter worden beschermd tegen bijvoorbeeld niet-professionele partijen belangenbehartigers.

Het belang dat een letselschadeslachtoffer zo goed mogelijk wordt geholpen onderschrijven wij natuurlijk ook van harte. Om dat te onderstrepen, zijn wij ook lid geworden van het Nationaal Keurmerk Letselschade. In onze dienstverlening zijn de gedragsregels voor de advocatuur voor ons leidend.

Wilt u meer informatie hebben over het Nationaal Keurmerk Letselschade of onze inschrijving daarin, klik dan hier.