Nederlandse Orde van Advocaten

Eén van de belangrijkste taken van de Nederlandse Orde van Advocaten betreft het houden van toezicht op de op het tableau ingeschreven advocaten. Dit, om erop toe te zien dat de advocaten de regels en gedragsnormen waaraan zij gehouden zijn ook daadwerkelijk naleven.

Meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten vindt u hier.