Letselschade en schadevergoeding

 

Letselschade is de schade die voortvloeit uit het letsel dat heeft opgelopen. Dat is natuurlijk erg abstract. Waar moet u nu precies aan denken als het gaat om uw recht op schadevergoeding bij letselschade?

 

Wat valt onder letselschade?

 

Het recht op schadevergoeding bij letselschade bestaat in feite uit twee zaken, namelijk:

 

1       Een volledige vergoeding van uw vermogensschade/materiële schade;

2       Een schadevergoeding voor uw recht op smartengeld/immateriële schade.

 

1: Vermogensschade/ materiële schade bij letselschade

 

Wat valt er onder dit deel van uw recht op schadevergoeding?

 

A: Praktische kosten

 

U kunt allereerst denken aan vergoeding van concreet gemaakte kosten, zoals:

 

·         Reiskosten en parkeerkosten;

·         Kosten vanwege opname in het ziekenhuis, verpleegtehuis of revalidatiecentrum;

·         Kosten vanwege ingeschakelde huishoudelijke hulp;

·         Kosten vanwege aanpassingen, zoals:

o   Het plaatsen van een traplift;

o   Het rolstoelvriendelijk maken van de woning;

o   Een fiets met trapondersteuning of driewielfiets;

o   De aanschaf van een aangepaste auto;

·         Gemaakte kosten vanwege medische behandeling van uw letselschade, zoals;

o   Kosten van fysiotherapie;

o   Kosten van psychologische behandelingen;

o   Kosten vanwege het eigen risico voor de zorgverzekering.

 

B: Herstel (van kwaliteit van leven) bij letselschade

 

Wanneer u te maken krijgt met letsel, dan is een vergoeding voor de letselschade maar één van de dingen die moeten worden geregeld. Als u ernstig letsel heeft opgelopen, dan kan uw leven behoorlijk ontwricht zijn. Wellicht kunt u (een tijd lang) niet thuis verblijven en moet u een lange revalidatie ondergaan.

 

Het is dan belangrijk dat u zoveel mogelijk de rust en de ruimte krijgt om te herstellen. En lukt dat niet helemaal, en resteren er blijvende gevolgen van de letselschade, dan heeft u er recht op dat uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk wordt hersteld. Een aansprakelijke partij en zijn verzekeraar hebben namelijk de verplichting om u zoveel mogelijk terug te brengen in de situatie zonder ongeval en letsel.

 

Dat kan soms dus al gaan om hele praktische zaken. Hoe kunt u weer thuis verblijven? Zijn daar aanpassingen voor nodig? En stel u kunt nooit meer thuis verblijven, hoe kan het gezinsleven dan zoveel mogelijk hersteld worden? Hoe krijgt u uw mobiliteit zoveel mogelijk weer terug?

 

Als het om zulk ingrijpend letsel gaat, dan is het belangrijk dat u de hulp inroept van een letselschade advocaat. Er moet een goed stappenplan worden gemaakt om de benodigde voorzieningen te treffen en de schadevergoeding te verhalen. Dit, zodat van uw recht op schadevergoeding u zo goed mogelijk verhaald wordt en uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk wordt hersteld.

 

C: Beperking in huishoudelijke taken, verzorging en woningonderhoud bij letselschade

 

Of u nu in gezinsverband samenwoont of alleenstaand bent, er komen de nodige zaken op u af om de huishouding draaiende te houden. Na een ongeval kan de balans daarin zoek raken. Wellicht kunt u vanwege het opgelopen letsel huishoudelijke taken niet meer doen, heeft u hulp nodig bij persoonlijke verzorging of kunt u het woningonderhoud niet meer zelf doen. Als dit zich voordoet, dan kan de hulp die u nodig heeft onderdeel vormen van uw recht op schadevergoeding bij letselschade.

 

Moet u externe huishoudelijke hulp inschakelen door het ongeval? Dan kunt u die hulp vaak claimen bij de aansprakelijke partij. Verricht uw partner nu de huishoudelijke taken die u niet meer kunt doen vanwege uw letselschade? U heeft ook recht op schadevergoeding wanneer uw partner in de vorm van mantelzorg huishoudelijke hulp verleend. Door De Letselschade Raad zijn onder meer richtlijnen ontwikkeld, aan de hand waarvan deze schade kan worden begroot en berekend.

 

De Letselschade Raad heef ook een richtlijn ontwikkeld om de schade op het gebied van de zogeheten zelfwerkzaamheid te berekenen. Dit is de schade die ontstaat doordat u door uw letsel uw woning niet meer kunt onderhouden. Voor de goede orde: dit zijn maar richtlijnen. Heeft u bijvoorbeeld een woning en een tuin die veel onderhoud vergt, dan zijn er ook andere manieren om de gevolgen van uw letselschade te bepalen. Over de aanpak hierbij doet u er goed aan om het advies van een letselschade advocaat in te winnen.

 

Hiervoor kwam de mantelzorg in relatie tot de huishoudelijke hulp al even aan bod. Mantelzorg kan bij letselschade uit meer zaken bestaan, zoals ook lichamelijke verzorging. Ook voor deze verzorgingskosten kan recht op schadevergoeding bestaan.

 

D: Arbeid en letselschade

 

Ondersteuning bij re-integratie na het oplopen van letselschade

 

Een ongeluk kan ook grote gevolgen hebben voor uw carrière. Krijgt u als kind een ongeval, dan kan een ongeval verstrekkende gevolgen hebben. Mogelijk treedt er studievertraging op. Soms is het zelfs nodig om een andere opleiding of studierichting te gaan volgen, omdat bijvoorbeeld toekomstige beroepen vanwege uw letselschade niet meer gaan lukken.

 

Ook bij deze gevolgen van letselschade staan uw belangen voorop. U heeft er vaak ook recht op om ondersteuning te krijgen van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige of loopbaancoach. Dit, om een goed stappenplan te maken voor uw verdere studie- en arbeidscarrière. Zo kunt u dus hulp krijgen om het leven zoveel mogelijk weer op de rit te krijgen. Bovendien beperkt het de schade. Uw letselschade advocaat kan overleggen met de aansprakelijke verzekeraar om bijvoorbeeld zo’n arbeidsdeskundige in te schakelen.

 

Ook als u als werknemer of zelfstandige uitvalt bij letselschade, dan heeft u er recht op dat u zoveel mogelijk wordt gere-integreerd. Wanneer een werknemer een ongeval overkomt, dan is er vaak ondersteuning bij re-integratie. Soms is dit echter onvoldoende. Stel: u heeft een tijdelijk contract en loopt letselschade op, of u ben uitzendkracht. Wordt uw contract niet verlengd, of wordt u niet meer opgeroepen na een ongeval? U staat er in de re-integratie dan al snel alleen voor. Weet dat het zowel in uw belang als in het belang van de aansprakelijkheidsverzekering is dat uw schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Vaak is er ondersteuning van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige te regelen via de aansprakelijkheidsverzekeraar. Spreek hierover een goed plan af met uw letselschade advocaat.

 

Als u als werknemer of uitzendkracht letselschade oploopt, zijn er dus opties om de schade te beperken. Die zijn er ook als u als zelfstandige een ongeluk krijgt. Zeker bij zelfstandigen loopt de schade na een ongeval al snel op. Vaak is er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook dan is het belangrijk om met uw letselschade advocaat goed af te stemmen hoe de schade het best kan worden beperkt.

 

Bevoorschotting bij arbeidsvermogensschade

 

Het beperken van de schade is natuurlijk belangrijk, maar voor de optredende inkomensschade is dat nog geen oplossing. Kunt u door het letsel uw werk niet meer doen en dus geen inkomen meer genereren? Dan lijdt u arbeidsvermogensschade/verlies aan verdienvermogen:  uw vermogen om inkomen te genereren is aangetast.

 

Uw letselschade advocaat kan in overleg met u uw verlies aan verdienvermogen zo goed mogelijk begroten en berekenen. Zodoende kan uw letselschade advocaat dan een voorschot of – bij langer lopende letselschades – voorschotten aanvragen bij de aansprakelijke partij of verzekeraar, zodat u financieel het hoofd boven water kunt houden.

 

2: Immateriële schade/smartengeld

 

Hiervoor zijn al een heel aantal zaken aan bod gekomen over de vergoeding van uw materiële schade. Daarnaast vormt immateriële schade/smartengeld onderdeel van uw schadeclaim. Smartengeld is een vergoeding bij uw letselschade voor de pijn en gevolgen van het ongeval. Smartengeld wordt naar billijkheid bepaald. Smartengeld is dus niet heel precies te berekenen.

 

Meer informatie over het recht op smartengeld bij letselschade vindt u hier.

 

3: Andere aandachtspunten

 

Het vragen om een voorschot op de schadevergoeding

 

Afhankelijk van de ernst van uw letsel kan het een tijd duren voordat uw totale recht op schadevergoeding helemaal duidelijk is. U hoeft uw schade dan niet steeds voor te financieren. Uw letselschade advocaat kan bekijken of het mogelijk is om een of meerdere voorschotten op de schadevergoeding te claimen. Dit, om uw schade tussentijds vergoed te krijgen.

 

Wanneer is de schadevergoeding vanwege letselschade eigenlijk te verhalen?

 

Dat kan in principe alleen wanneer een er een tegenpartij aansprakelijk is voor uw letselschade. Dat is vaak het geval bij een verkeersongeval, zoals een aanrijding. Bij een bedrijfsongeval komt het ook vaak voor.

 

Ook kan het voorkomen dat u recht heeft op schadevergoeding, wanneer uw letselschade door uw eigen schuld is ontstaan. Wilt u hier meer over weten, klik dan hier.

 

Meer weten? Vragen over uw letselschade?

 

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op via 058-2131555 of info@keuningadvocaten.nl.

 

Keuning Letselschade Advocaten is gevestigd in Leeuwarden. Van daaruit werken onze letselschadeadvocaten voornamelijk in Noord-Nederland. Dus bent u op zoek naar een letselschade advocaat in Friesland, Groningen of Drenthe? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Meer informatie over letselschade:

Letselschade en smartengeld

Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij letselschade

 

Meer informatie over Keuning Letselschade Advocaten:

Werkwijze bij letselschade

Letselschade advocaat Friesland

Letselschade advocaat Groningen

Letselschade advocaat Drenthe

Maak een afspraak