Letselschade advocaat, jurist of specialist?

Misschien bekijkt u deze website omdat u een ongeluk hebt gehad en u wilt weten hoe u uw schade vergoed kunt krijgen. Want hoe ga je daarbij te werk? Hoe wordt de schade berekend, en hoe zorg je ervoor dat de schadevergoeding ook wordt uitbetaald?

Wellicht zijn dit een aantal vragen die bij u spelen. Wanneer u een ongeluk hebt gehad dat is veroorzaakt door iemand anders, dan mag u een belangenbehartiger inschakelen. Die kan u helpen met het beantwoorden en oplossen van die vragen. De aansprakelijke tegenpartij moet de kosten van die belangenbehartiger vergoeden.

Maar welke belangenbehartiger kies je dan? Want er zijn vele belangenbehartigers actief, en ze hebben niet allemaal dezelfde functienaam. Zo zijn er letselschadeadvocaten actief, letselschadejuristen of bijvoorbeeld letselschadespecialisten. Wat zijn de verschillen?

Letselschade advocaat

De titel advocaat is een beschermde titel. Iemand die zegt dat hij advocaat is, terwijl hij dat niet is, is strafbaar. De functie van de advocaat is dus een in de wet verankerde functie.

Dat is niet zomaar. Advocaten zijn onderworpen aan de nodige wet- en regelgeving binnen hun beroepsgroep. Daarnaast zijn advocaten onderworpen aan bijvoorbeeld het tuchtrecht. Die verplichtingen zijn er voor een advocaat, omdat bijvoorbeeld een cliënt vol op zijn advocaat moet kunnen vertrouwen. Bovendien heeft de advocaat natuurlijk een belangrijke functie in de rechtspraak, want iemand kan bijvoorbeeld in principe niet zonder een advocaat een rechtszaak opstarten.

Kort samengevat: op een advocaat rust een belangrijke plicht om zorgvuldig, betrouwbaar en deskundig te werk te gaan. De nodige wet- en regelgeving en toezicht verankert dit.

Dit geldt niet voor een belangenbehartiger die geen advocaat is. Dit wil uiteraard niet zeggen dat een belangenbehartiger die geen advocaat is niet deskundig is, maar het inschakelen van een advocaat is dat beter gewaarborgd.

Letselschade jurist

En daarmee komen we uit op de term “letselschade jurist”. Dat is niet een in de wet beschermde titel. Kortom: iedereen mag zichzelf jurist noemen. Op iemand die zichzelf uitgeeft als jurist wordt dan ook in principe geen toezicht toegepast.

Dat geldt overigens niet voor elke letselschadejurist, want sommige letselschade juristen staan wel onder toezicht. In de eerste plaats gaat het bijvoorbeeld om juristen die natuurlijk advocaat zijn geworden. Ook zijn bijvoorbeeld sommige letselschade juristen lid van het NIVRE, het Nederlands Instituut van Register Experts. Daarmee wordt ook een vorm van toezicht uitgeoefend.

Maar: zolang een jurist niet advocaat is, is de jurist lang niet altijd in staat om een letselschade slachtoffer bij te staan in bijvoorbeeld een rechtszaak. Want voor het verlenen van bijstand in een rechtszaak is het vaak vereist dat iemand zich laat bijstaan door een advocaat.

Kortom: bij het kiezen van een letselschade jurist als belangenbehartiger die niet (ook) advocaat is, kunt u er niet van op aan dat die letselschadejurist u in elke stap van de letselschadezaak kan bijstaan.

Letselschade specialist

Hiervoor is de positie van de letselschade jurist besproken. Zoals aangegeven is er bij het kiezen van een letselschade jurist als belangenbehartiger geen kwaliteitsgarantie en is niet gewaarborgd dat de letselschade jurist u altijd kan bijstaan.

Dat geldt ook voor het kiezen van een letselschadespecialist of letselschade expert als belangenbehartiger. Ook dit zijn functietitels die niet in de wet zijn vastgelegd. Iedereen mag zichzelf uitgeven als letselschadespecialist of letselschade expert. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat deze belangenbehartigers niet goed zijn. Het punt is alleen: deze functietitels op zich bieden geen kwaliteitswaarborg.

Er zijn echter vele letselschade specialisten of letselschade experts die zich wel toetsbaar opstellen. Denk bijvoorbeeld in de eerste plaats aan letselschade advocaten. Daarnaast zijn er ook andere kwaliteitsinstanties die toezien op de kwaliteit van letselschadespecialisten of letselschade-experts. Dat toezicht is bijvoorbeeld ook nodig om opgenomen te kunnen worden in het register van deskundige belangenbehartigers van De Letselschade Raad.

Los van dit toezichtsaspect geldt ook weer dat bij het kiezen van een letselschadespecialist als belangenbehartiger u niet de garantie heeft dat deze specialist u in elke stap van de letselschade zaak kan bijstaan. Dit vormt bijvoorbeeld een probleem op het moment dat er een procedure moet worden gestart in uw letselschadezaak. Bij het kiezen van een letselschade advocaat als belangenbehartiger is dat een stuk beter op orde.

Wat is het verschil tussen een letselschade advocaat, jurist of specialist?

Het verschil tussen een letselschade advocaat aan de ene kant en een letselschade jurist of specialist aan de andere kant zit dus hoofdzakelijk in twee aspecten.

In de eerste plaats is er toezicht op de kwaliteit van het functioneren van de advocaat, wat de kwaliteit van de belangenbehartiger waarborgt. Als iemand met een niet-advocaat als belangenbehartiger in zee gaat, is het geen garantie dat die belangenbehartiger onderworpen is aan wet- en regelgeving en toezicht.

In de tweede plaats is het voornaamste verschil dat een letselschade jurist of specialist een letselschade slachtoffer lang niet altijd in een rechtszaak bij kan staan. Een letselschade advocaat kan dat wel.

De keuze voor een belangenbehartiger bestaat echter uit veel factoren. De kwaliteit van de belangenbehartiger is uiteraard van een zeer groot belang. Het is echter ook zeer van belang dat er een goede vertrouwensband bestaat tussen de advocaat en de cliënt. Wilt u graag een vrijblijvend gesprek met een van onze advocaten? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Neem kosteloos en vrijblijvend contact met ons op. Onze telefoonnummers zijn 058-2131555 en 050-2222615 en ons e-mailadres is info@keuningadvocaten.nl. Vult u liever het contactformulier in, zodat wij contact met u opnemen? Dat kan ook.

  • Kosteloos voor u

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  • Betrokken

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.