Privacy & Cookies

In deze Privacy Statement wil Keuning Letselschade Advocaten u informeren over de doeleinden waarvoor Keuning Letselschade Advocaten uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt, de omstandigheden waaronder deze gegevens en informatie worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Keuning Letselschade Advocaten respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website van Keuning Letselschade Advocaten (hierna: ‘de Site’). Keuning Letselschade Advocaten spant zich naar alle redelijkheid in er voor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke informatie die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden
Keuning Letselschade Advocaten gebruikt de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die u verstrekt uitsluitend voor de afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening. De afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening vindt plaats door het doorgeleiden van uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie aan de bij Keuning Letselschade Advocaten aangesloten advocaten of juristen. Deze dienstverleners zullen deze persoonsgegevens en persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen en een inschatting te maken van welke bijstand u wenst. Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zullen daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor de te verlenen rechtsbijstand. Keuning Letselschade Advocaten zal uw gegevens verder nimmer aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Van belang is daarbij te vermelden, dat wij – als wij voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden – deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken conform deze Privacy Statement.

Algemene informatie
Voor Keuning Letselschade Advocaten is het noodzakelijk te weten welke onderdelen van deze site het meest bezocht worden en voor welke van door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling bestaat. Ter verkrijging van die informatie verzamelt Keuning Letselschade Advocaten informatie onder meer door middel van IP gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt Keuning Letselschade Advocaten mogelijk de Site en haar diensten beter af te stemmen op uw wensen. Om uw recht op privacy te beschermen blijft de aldus verkregen informatie algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van die informatie u te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Links
De Site bevat links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen of wijzigen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan via info@keuningadvocaten.nl.

Diversen
De Privacy Statement kan te allen tijde door Keuning Letselschade Advocaten aangepast worden. Keuning Letselschade Advocaten verzoekt u om die reden de Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op de Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.