Letselschade en eigen schuld

 

 


Heeft u letsel opgelopen door een ongeval dat u zelf veroozaakt heeft? Ook dan kunt u recht hebben op (gehele of gedeeltelijke) schadevergoeding. Hierna volgen een paar situaties waarbij eigen schuld kan spelen, en u mogelijk toch met succes schadevergoeding kunt claimen.

 

Eigen schuld bij een verkeersongeval

 

Fietser of voetganger

 


Bent u als fietser of voetganger aangereden door een auto, motor of ander motorvoertuig? In principe is de tegenpartij dan geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor uw schade. De tegenpartij is pas niet aansprakelijk als de tegenpartij overmacht kan aantonen. De tegenpartij is soms niet volledig aansprakelijk als hij eigen schuld van de fietser of de voetganger kan bewijzen.

 

Fietsers en voetgangers hebben als zwakke verkeersdeelnemer een beschermde positie in het verkeer. Dit maakt dat – ook bij eigen schuld van een fietser of voetganger – de tegenpartij vaak (in ieder geval gedeeltelijk) aansprakelijk is voor de letselschade van de fietser of voetganger.

 

(Eenzijdig) ongeval en inzittende

 


Als u een eenzijdig ongeval met de auto hebt gehad, ook dan kunt u recht hebben op schadevergoeding.

 

Was u alleen inzittende van de auto, en reed er dus iemand anders? Dan kan het zo zijn dat u een beroep kunt doen op de WA-verzekering van de auto voor uw schadevergoeding. De bestuurder is namelijk mogelijk aansprakelijk voor uw schade. Ook als de bestuurder aansprakelijk is voor uw letselschade als inzittende kunt u uw schadevergoeding claimen bij de WAM-verzekering.

 

Als er een zogeheten schadeverzekering inzittenden afgesloten was op de auto, dan kunt u daar als inzittende ook een beroep op doen. Dan is de aansprakelijkheid van de bestuurder in principe niet eens meer relevant. Deze inzittendenverzekering moet dan de schade vergoeden "als ware er een aansprakelijke partij". De polisvoorwaarden van de verzekeraar kunnen echter anders bepalen. Win hierover dan ook advies in. Een letselschadeadvocaat kan u uitleggen waar u volgens de polisvoorwaarden recht op heeft.

 

(Eenzijdig) ongeval en bestuurder

 


Heeft u een eenzijdig ongeval gehad met de auto en was u de bestuurder? Of heeft u een ander soort ongeluk gehad waarvoor u als bestuurder zelf aansprakelijk voor was? Ook dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. Is er een schadeverzekering inzittenden afgesloten op de auto? Als bestuurder kunt u daar dan een beroep op doen voor de vergoeding van uw letselschade. De polisvoorwaarden van de verzekering kunnen echter anders bepalen of bepaalde schadeposten uitsluiten. Laat een letselschadeadvocaat de polisvoorwaarden beoordelen. Zo komt u te weten of u recht heeft op schadevergoeding.

 

Eigen schuld bij een arbeidsongeval

 

Heeft u op het werk een bedrijfsongeval of arbeidsongeval gehad? Ook als het ongeluk uw eigen schuld is, kan het goed zijn dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw recht op schadevergoeding. Een werkgever is bij eigen schuld pas niet aansprakelijk als er opzet of bewuste roekeloosheid bij een werknemer speelt. Dat is bijna nooit het geval. Daardoor kan het ook goed zijn dat u uw letselschade kunt verhalen als er sprake is van eigen schuld aan het ontstaan van een bedrijfsongeval

Wilt u meer weten over het letselschade door een bedrijfsongeval of arbeidsongeval? Kijk dan op deze pagina.

 

Verkeersongeval tijdens het werk


Heeft u tijdens werktijd een aanrijding gehad? In feite is dat ook een soort bedrijfsongeval of arbeidsongeval. Voor een verkeersongeval tijdens werktijd moet uw werkgever in principe een goede verzekering hebben afgesloten die uw schade moet vergoeden. Ook als de aanrijding door uw eigen schuld is ontstaan. Deze verzekering vergoedt soms ook de schade bij een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.

 

Ongevallenverzekering

 


Heeft u een ongevallenverzekering afgesloten? Ook hierop kunt u een beroep doen, ongeacht of iemand anders aansprakelijk is. Let op: een ongevallenverzekering vergoedt in principe niet uw volledige schade. Vaak keert een ongevallenverzekeraar alleen maar bepaalde medische kosten uit, zoals het eigen risico na een ongeval. Verder kan een ongevallenverzekeraar soms schadevergoeding uitkeren bij blijvende invaliditeit.

 

 

Vaak weten mensen niet dat er een ongevallenverzekering afgesloten is. Soms is het onderdeel van hun verzekeringspakket bij een verzekeringstussenpersoon. Ook is er soms via een werkgever collectief een ongevallenverzekering afgesloten voor het geval een werknemer letselschade oploopt. Als u een ongeluk gehad heeft, dan is het goed om na te gaan of u recht heeft op een uitkering vanuit zo'n (collectief afgesloten) verzekering.

 

Meer weten? Vragen over uw letselschade?

 


Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op via 058-2131555 of info@keuningadvocaten.nl.

 

Keuning Letselschade Advocaten is gevestigd in Leeuwarden. Van daaruit werken onze letselschadeadvocaten voornamelijk in Noord-Nederland (met name Friesland, Groningen en Drenthe).

 

Maak een afspraak