Ontwikkelingen op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken

Op 3 januari 2024 is de brief van minister Weerwind van 20 december 2023 gepubliceerd. In deze brief gaat de minister in op de ontwikkelingen op het gebied van langlopende letselschadezaken, en de ontwikkelingen qua het verbeteren van de afhandeling van letselschadezaken in het algemeen.

Over de problemen rondom de langlopende letselschadezaken is al jaren het nodige te doen. De minister bevestigt nogmaals dat het voor slachtoffers met letselschade cruciaal is dat zij zo goed mogelijk geholpen worden bij het afhandelen van letselschade. In de benoemde brief beschrijft de minister wat de regering eraan doet om dit belang zo goed mogelijk te waarborgen. Twee belangrijke ontwikkelingen die we kunnen verwachten worden hierna verder aangehaald.

Wilt u de hele brief van de minister nog eens teruglezen? Klik dan hier.

Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten?

 

Wettelijke verankering Gedragscode Behandeling Letselschade verwacht per 2025

De minister beschrijft dat er gewerkt wordt aan een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De minister verwacht dat deze wettelijke verankering op 1 januari 2025 in zal gaan treden.

De Gedragscode Behandeling Letselschade van De Letselschade Raad bevat een aantal gedragsregels. Het doel daarvan is om een letselschadezaak zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen. De belangen van het letselschadeslachtoffer staan daarbij centraal.

Zoals de minister terecht beschrijft, vormt de Gedragscode Behandeling Letselschade in feite een vorm van zelfregulering. Dus buiten reguliere wetgeving vanuit de overheid om. Door de Gedragscode Behandeling Letselschade in de wet te verankeren wordt beoogd om de werking van deze zelfregulering te versterken: schadeverzekeraars worden zo volgens de minister verplicht om te beschikken over adequate procedures en maatregelen om termijnoverschrijdingen bij behandeling van letselschadezaken te voorkomen.

 

Onderzoek naar kwaliteit belangenbehartigers van slachtoffers met letselschade

Het kan voor een slachtoffer met letselschade best lastig zijn om een goede belangenbehartiger te vinden. Er zijn belangrijke kwaliteitskeurmerken en -verenigingen. Denk daarbij aan De vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) van De Letselschade Raad. Niet elke belangenbehartiger is daar echter bij aangesloten. Het zijn van belangenbehartiger in letselschadezaken geen beschermd beroep.

De minister praat ons in zijn brief bij over een lopend onderzoek naar de kwaliteit van belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers. In dat onderzoek draait het onder meer om het krijgen van zicht op de “markt” van de zogeheten ongereguleerde belangenbehartigers, en belangenbehartigers die wel aan (gedrags)regels gebonden zijn. Verder draait het in dit onderzoek om de vraag hoe een optimale kwaliteit van het bijstaan van letselschadeslachtoffers kan worden bereikt. Het is de verwachting van de minister dat de uitkomsten van dit onderzoek rond de zomer van 2024 bekend zullen zijn.

Contact

Neem kosteloos en vrijblijvend contact met ons op. Onze telefoonnummers zijn 058-2131555 en 050-2222615 en ons e-mailadres is info@keuningadvocaten.nl. Vult u liever het contactformulier in, zodat wij contact met u opnemen? Dat kan ook.

  • Kosteloos voor u

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  • Betrokken

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.