Werkwijze

Onze manier van werken is helder.
We doen geen loze beloftes. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
We houden ook erg van duidelijke taal.

Als u slachtoffer wordt van een ongeval (bijvoorbeeld in het verkeer of op uw werk), van een medische fout, levert dat veel ongemak en extra kosten voor u op. Dus u lijdt schade. Letselschade. Die moet worden betaald door de veroorzaker. Die is aansprakelijk. Vaak is die verzekerd, dus u krijgt te maken met zijn of haar verzekeringsmaatschappij.
Deze verzekeringsmaatschappij heeft mensen in dienst die de hele dag niets anders doen dan schades regelen en dus precies weten van de hoed en de rand. Zonder deskundige hulp bent u volledig overgeleverd aan de verzekeringsmaatschappij van uw tegenpartij en wat die u voorlegt. Dat is geen prettig idee, want het is immers niet úw verzekeringsmaatschappij en uw belang staat bij hen niet voorop.

Daarom zijn wij er.
Wij hebben ons volledig gespecialiseerd in juridische hulpverlening aan slachtoffers van letselschade.

Wij zijn de sterkste partner die u zich kunt wensen:

• Eerst beoordelen we de haalbaarheid van uw claim, want we beginnen pas aan een zaak als we geloven in een goede afloop.   Zo kunnen we u het beste helpen.
• Daarna stellen we vast wie de aansprakelijke is en bij welke maatschappij hij of zij verzekerd is en stellen we uw tegenpartij
  aansprakelijk.
• Dan brengen we samen met onze vaste adviseurs de medische en financiële gevolgen voor u in beeld en gaan we
   onderhandelen om voor u voorschotten op de schadevergoeding te krijgen.
• En als dat nodig is, proberen we via arbeidsre-integratie om u (weer) aan werk te helpen.

En de kosten dan?

De eerste bespreking is vrijblijvend. Meestal kan de aansprakelijkheid worden neergelegd bij de verzekeraar van de auto of het bedrijf. Dan zijn de kosten van de behandeling door ons kantoor voor rekening van die verzekeraar. Natuurlijk bespreken wij dit uitgebreid met u.


       

Maak een afspraak