Smartengeld

Wat is smartengeld?

 

Smartengeld is uw recht op schadevergoeding, puur omdat u letsel heeft opgelopen. De zogeheten immateriële schade. Het is een vergoeding voor de pijn en het leed dat u heeft van een ongeval.

 

Let op: smartengeld is geen vermogensschade of materiële schade: naast uw recht op smartengeld heeft u na een ongeval bijvoorbeeld recht op vergoeding van:

 

·         Reiskosten, parkeerkosten en taxivervoer;

·         Kosten vanwege opname in een ziekenhuis, verzorgingstehuis of revalidatiecentrum;

·         Kosten vanwege het eigen risico voor de zorgverzekering;

·         Behandelingen bij de fysiotherapeut, manueel therapeut of psycholoog;

·         (Huurkosten) voor een rolstoel of krukken;

·         Kosten voor verpleging, mantelzorg en huishoudelijke hulp;

·         Kosten voor onderhoud van de woning (zelfwerkzaamheid);

·         Verlies aan verdienvermogen (schade doordat niet meer kunt werken);

 ·        De kosten van het inschakelen van een letselschadeadvocaat.

 

Hoe is het smartengeld te berekenen?

 

Smartengeld is niet te berekenen. De wet zegt dat smartengeld naar billijkheid wordt bepaald. Maar wat is billijk? Daar kan men heel verschillend over denken. Er is dan ook geen calculator waarmee u zomaar uw recht op smartengeld mee kunt berekenen. Wel zijn er een paar handvaten om de hoogte van uw smartengeld mee te bepalen, zoals:

 

·         Het percentage van blijvende invaliditeit;

·         Welke beperkingen u aan het ongeluk heeft overgehouden;

·         De littekens en blijvende pijnklachten;

·         De impact van het ongeval op uw leven;

·         Vergelijkbare zaken en letsels uit de ANWB Smartengeldgids.

 

Het begroten van uw smartengeld is dus steeds maatwerk. Elke letselschadezaak is uniek. Rechtsbijstand van een letselschadeadvocaat is vaak wenselijk om uw smartengeldvergoeding goed te laten bepalen.

 

Heeft familie recht op smartengeld?

 

Sinds 2019 kunnen ook familieleden recht hebben op een soort smartengeld. Dit heet een affectieschadevergoeding. De affectieschade kan bestaan als een familielid overlijdt bij een ongeval waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is. Daarnaast kan er gewoon een vordering voor de overlijdensschade zijn: de meer materiële schade die ontstaat door het overlijden.  

 

Ook kunnen familieleden van iemand met ernstig letsel recht hebben op een affectieschadevergoeding. Win hierover advies in bij een letselschadeadvocaat om te weten te komen of u hier recht op heeft.

 

Niet elk familielid heeft recht op smartengeld of een affectieschadevergoeding. Het gaat in principe alleen om:

 

·         De echtgenoot of echtgenote, partner of vriend(in) waarmee het slachtoffer samenwoont/samenwoonde;

·         De ouders;

·         De kinderen van het slachtoffer;

·         Andere personen die deel uitmaken van het gezin waarin het slachtoffer woont/woonde.

 

Hierop kunnen uitzonderingen bestaan.

 

Wilt u meer weten?

 

Heeft u advies nodig over uw letselschadezaak? Neem dan contact op met Keuning Letselschade Advocaten om gratis en vrijblijvend uw zaak te bespreken. Ons telefoonnummer is 058-2131555, ons e-mailadres info@keuningadvocaten.nl. Ons kantoor is gevestigd in Leeuwarden. Van daaruit verlenen wij vooral juridische bijstand in Friesland, Groningen en Drenthe.