Verhaalservice rechtsbijstand letselschade

Veel mensen hebben verhaalsdekking of een rechtsbijstandsverzekering afgesloten op bijvoorbeeld hun autoverzekering. Zo’n verzekering kan als verhaalservice gratis juridische hulp bieden bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij bij een aanrijding en het verhalen van de schade.

Vrije keus belangenbehartiger bij verhaalservice rechtsbijstand

Let op: ook al heeft u zo’n verhaalsrechtsbijstandsverzekering afgesloten, u heeft vaak vrije advocaatkeuze. Na het aanmelden van uw zaak bij een rechtsbijstandsverzekeraar wordt uw zaak vaak niet behandeld door een letselschade advocaat, maar door een letselschadejurist, letselschadespecialist, expert, schaderegelaar of belangenbehartiger. Soms schakelt een rechtsbijstandsverzekeraar ook een letselschadebureau in.

Bent u het daar niet mee eens? Wilt u een eigen keuze maken voor een letselschade advocaat? Als u een ongeluk overkomen is dat veroorzaakt is door iemand anders, dan is diegene vaak aansprakelijk. Bijvoorbeeld de bestuurder die de aanrijding veroorzaakt heeft moet dan uw schade vergoeden, inclusief de kosten van juridische bijstand. Op die kostenvergoeding kunt u aanspraak (laten) maken. Zodoende is het inschakelen van een letselschade advocaat vaak gratis voor u. U heeft dan de vrije keus welke rechtshulpverlener u inschakelt. Vaak ook als uw rechtsbijstandsverzekeraar daar geen toestemming voor geeft.

Wilt u meer weten over vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering? Klik dan hier.

Dekking verzekering verhaalsrechtsbijstand is vaak beperkt

Vaak hebben mensen alleen verhaalsrechtbijstand afgesloten voor het geval er een verkeersongeval gebeurt. Stel nu dat een slachtoffer dan echter een arbeidsongeval krijgt. Dan is er vanuit die rechtsbijstandsverzekering op de polis geen dekking en hoeft de rechtsbijstandsverzekeraar u niet te helpen na een bedrijfsongeval. Wilt u weten of u goed verzekerd bent? Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag de intermediair die uw verzekeringen heeft geregeld om advies.

Heeft u een ongeval gehad en kan de verhaalservice van uw rechtsbijstandsverzekering u niet helpen bij het verhalen van uw schadevergoeding? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met Keuning Letselschade Advocaten. Misschien kan een letselschade advocaat van ons kantoor u wel helpen bij het verhalen van uw schadevergoeding.

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering?

Ook dan kunnen wij u juridische hulp bij letselschade bieden. Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op om advies te vragen over uw situatie.

Voor wie kan de inschakeling van Keuning Letselschade Advocaten handig zijn?

  • Voor een verkeersslachtoffer: wij kunnen u helpen uw letselschade te verhalen;
  • Voor nabestaanden: wij kunnen helpen de overlijdensschade en affectieschade te verhalen;
  • Voor een werkgevers: wij kunnen helpen bijvoorbeeld om het doorbetaalde loon te verhalen na een ongeval;
  • Voor een assurantietussenpersoon: wij kunnen verhaalservice bieden aan de klanten van de verzekeringstussenpersoon.